zataženo
ÚT 23.4.
4/6°
zataženo
ST 24.4.
4/7°
zataženo, déšť se sněhem
ČT 25.4.
0/4°
 Stručný historický přehled

 • 3.-2. stol. př. n. l. doložen keltský kmen Bójů (Boiohaemum – vlast Bójů)
 • 5.-6. stol. příchod slovanských kmenů
 • 1. pol. 7. stol. Sámova říše
 • 833 – 906/7 Velkomoravská říše
 • asi 871 -894 kníže Bořivoj I., první známý panovník přemyslovské dynastie
 • 935 zavražděn kníže Václav, v 10. stol. prohlášen za světce, patron země
 • 1061 – 1092 vláda knížete Vratislava II., od roku 1085 první český král
 • 25.9.1212 Zlatá bula sicilská – potvrzena dědičnost královského titulu českým panovníkům
 • 1253 – 1278 král Přemysl Otakar II., české království evropskou velmocí
 • 26.8.1278 bitva na moravském poli, smrt Přemysla Otakara II.
 • 4.8.1306 v Olomouci zavražděn poslední Přemyslovec, český král Václav III.
 • 1310 – 1437 Lucemburkové na českém trůně
 • 1344 Praha povýšena na arcibiskupství; zahájena stavba katedrály sv. Víta
 • 26.8.1346 bitva u Kresčaku (Crécy), smrt krále Jana Lucemburského
 • 1346 - 1378 vláda císaře a českého krále Karla IV. Lucemburského
 • 7.4.1348 založena Karlova univerzita
 • 6.7.1415 upálení mistra Jan Husa v Kostnici
 • 30.7.1419 první pražská defenestrace – začátek husitské revoluce
 • 1471-1526 vláda Jagellovců
 • 29.8.1526 bitva u Moháče (Mohács), smrt Ludvíka Jagellonského, českého a uherského krále
 • 23.10.1526 Ferdinand I. Habsburský zvolen českým králem
 • 1526 – 1918 vláda Habsburků v Čechách
 • 8.11.1620 bitva na Bílé hoře, porážka stavovského povstání proti králi Ferdinandu II.
 • 21.6.1621 popraveno 27 českých pánů, účastníků stavovského povstání
 • 1740 – 1780 vláda Marie Terezie
 • 1780 – 1790 Josef II. českým králem
 • 2.12.1805 bitva tří císařů u Slavkova (Austerlitz)
 • 1848 – 1916 vláda Františka Josefa I.
 • 18.11.1883 otevřeno Národní divadlo v Praze
 • 1914 – 1918 první světová válka
 • 28.10.1918 vznik samostatné Československé republiky
 • 29.9.1938 podepsána Mnichovská dohoda o předání pohraničí Německu
 • 1939 – 1945 druhá světová válka
 • 15.3.1939 zřízen Protektorát Čechy a Morava, území okupované Německem
 • 8.5.1945 konec II. světové války v Evropě, obnovení předválečné Československé republiky
 • 25.2.1948 komunistický převrat
 • 21.8.1968 invaze vojsk států Varšavské smlouvy, konec „Pražského jara“
 • 17.11. – 29.12.1989 „sametová revoluce“, konec vlády komunistické strany
 • 1.1.1993 vznik samostatné České republiky
 • 12.3.1999 česká republika přijata do NATO
 • 1.5.2004 česká republika přijata do EU